Zespół projektu

Lucjan Klyszcz

Absolwent socjologii i filozofii UJ, współwłaściciel Instytutu Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia, prezes Zarządu Fundacji BIPS. Osoba niewidoma. Socjolog o wieloletnim doświadczeniu w zakresie planowania, realizacji i raportowania badań społecznych. Autor kilkudziesięciu raportów badawczych powstałych w ramach Instytutu VRG Strategia oraz przy współpracy z innymi organizacjami. W projekcie odpowiedzialny za całość zadań realizowanych przez Fundację BIPS jako partnera projektu.

Andrzej Woch

Absolwent UJ, matematyk i informatyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie teorii i praktyki technologii dostępowych dla osób niewidomych. Będąc sam osobą niewidomą przeprowadził pierwsze w Polsce udane próby audiodyskrypcji filmów, jest też autorem unikalnej technologii audiodyskrypcji udostępniającej przedstawienia teatralne osobom niewidomym. W ramach projektu odpowiedzialny za konsultacje w zakresie technik umożliwiających dostęp osobom niewidomym do różnych sfer kultury.

Tomasz Koźmiński

Aktywista środowiska osób niewidomych z dużym doświadczeniem w zakresie problemów udostępniania osobom niewidomym dóbr kultury. W ramach projektu odpowiedzialny za kontakty z organizacjami środowiska osób niewidomych.

Anna Bohosiewicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji BIPS, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji fazy terenowej badan społecznych oraz kontroli realizacji badań. W ramach projektu odpowiedzialna za fazę terenową badań realizowanych przez Fundację BIPS oraz kontrolę poprawności pracy ankieterów.

Dr Franciszek Czech

Socjolog, specjalista od metodologii badań społecznych i kulturoznawczych, Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Regionalnych UJ. Socjolog, kulturoznawca. Specjalista m.in. w zakresie współczesnych procesów społeczno-kulturowych (zwłaszcza procesów globalizacyjnych), także w zakresie kultury politycznej i związków kultury z polityką (m.in. problematyka teorii spiskowych) oraz metodologii (zwłaszcza problematyka badań jakościowych i analiza danych zastanych).

Dr Elżbieta Wiącek

Kulturoznawca, specjalista z zakresu semiotyki i kultury współczesnej, doktorat obroniła w 2004 na Wydziale Zarządzania i Komu-nikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001 – 2005 była wykładowcą w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Obecnie jest pracowniczką naukową w Instytucie Studiów Regionalnych UJ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Poli-tycznych. Zainteresowania badawcze dr Wiącek to: semiologia komunikatów audiowizualnych, antropologia filmu (dzieło filmowe jako tekst kultury i zwierciadło społecznych przeobrażeń), mitologia reinterpretacje i mity współczesne, zagadnienia korespondencji sztuk i wielokulturowości w sztuce, estetyka postmodernistyczna.

Bartosz Kosiński

Kulturoznawca, pedagog, animator kultury. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Vaxjo University. Prowadził praktykę dydaktyczną obejmującą edukację integracyjną osób z niepełnosprawnością w Szwecji. Prowadził projekty badawcze dot. sytuacji osób niepełnosprawnych w powiatach miechowskim i tatrzańskim w ramach pracy na stanowisku animatora w Regionalnym Ośrodku EFS w Krakowie. Właściciel firmy Far Beyond Business, w ramach której realizował dwa projekty badawcze dot. edukacji i kwalifikacji na zlecenie Coffee Int. oraz MEN (metodą Desk Research). Na zlecenie Stowarzyszenia Manko prowadził monitoring (metoda obserwacji i wywiadów kwestionariuszowych) wdrażania przez lokale krakowskie polityki antynikotynowej. W ramach własnych projektów badawczych (jako pracownik oraz doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim) zajmuje się badaniem kondycji kultury współczesnej, w szczególności w kontekście roli systemów komunikacji w kształtowaniu się tożsamości kulturowej (główna metodyka badań: Krytyczna Analiza Dyskursu, Desk Research, Wywiady Pogłębione, Wywiady w Grupie Fokusowej).