Patroni

Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski

Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pochodnia – Magazyn Społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Pochodnia – Magazyn Społeczny Polskiego Związku Niewidomych