Patroni

Pochodnia – Magazyn Społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Pochodnia – Magazyn Społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski

Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych