Patroni

Pochodnia – Magazyn Społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Pochodnia – Magazyn Społeczny Polskiego Związku Niewidomych

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski

Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski