O projekcie

Żyjemy w kulturze wizualnej, która wyraźnie faworyzuje wzrok wśród innych zmysłów. W języku potocznym ‘zobaczyć’ to tyle, co ‘poznać’: opisujemy rzeczywistość w kształtach i kolorach, poruszamy się w świecie obrazkowych symboli: fotografii, memów, emotikonów i widowisk. Tymczasem możliwości odbioru nie kończą się na wzroku: w Polsce żyją blisko 2 miliony osób, które eksplorują świat dotykiem, słuchem, węchem, smakiem… Jednak ich poruszanie się w przestrzeni publicznej i aktywne korzystanie z tekstów kultury jest mocno ograniczone.

Co zrobić, by niewidomy i słabowidzący odbiorca kultury rozumiał te konteksty i nie czuł się pominięty? Jakie są jego możliwości odbioru sztuki, jak opisuje świat, jaka jest jego wrażliwość estetyczna i aktywna twórczość? Instytucje kultury dbają o to, by likwidować bariery architektoniczne, czy jednak wciąż nie pozostajemy ślepi na potrzeby osób niewidomych, którzy w równym stopniu co osoby widzące chcą przeżywać przedstawienie teatralne, rozumieć, z czego śmieją się widzowie w kinie czy zapoznać się z wystawą muzealną?

W latach 2013 i 2014 firma Far Beyond Business realizowała wspólnie z Krakowska Fundacją Rozwoju Edukacji Niesłyszących „Między Uszami” projekt „Nie bądź głuchy na kulturę”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzi-ctwa Narodowego. Sukces projektu skłonił nas do konsekwentnych kroków w tym obszarze i stawiania kolejnych pytań. Tym razem wspólnie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych, która na co dzień zajmuje się pracą z osobami niewidzącymi, chcemy przyjrzeć się jak zmienia się sytuacja osób niewidomych w Polsce. Jakie zmiany zachodzą w instytucjach kultury w ramach udostę-pniania ich zbiorów osobom niewidomym? Jakie są świadectwa aktywnej twórczości osób niewidomych w zakresie sztuki? Pragniemy obudzić ciekawość wobec tego, jak niewidomi widzą i opisują rzeczywistość.

Zapraszamy do wspólnej podróży. Nie bądź ślepy na kulturę!